Sadržaj

Naša posvećenost prevenciji raka

av_solaires_cancer-peau_engagement_european skin-cancer-foundation_1x1 473x473

Rak kože: pravi problem za javno zdravlje

Pretjerano izlaganje suncu od djetinjstva nadalje danas je dobro poznat uzrok porasta pojavnosti raka kože, bilo da se radi o melanomu ili karcinomu. Stoga je iznimno važna edukacija o fotozaštiti od najranije dobi. Dermatološki laboratoriji Avène predvidjeli su ove zahtjeve zahvaljujući svom dugogodišnjem angažmanu u ovom području i stručnosti vezanoj za proizvode za njegu i zaštitu od sunca. Dokazano je da Avène linija proizvoda za zaštitu od sunca pruža sigurnu zaštitu od sunca i pomaže u sprječavanju oštećenja uzrokovanih suncem.

 

Zaštiti svoju kožu od sunca

Naše partnerstvo sa Zakladom za borbu protiv raka kože

Europska zaklada za borbu protiv raka kože je udruga koju je 2008. osnovao profesor Stockfleth, a čiji je cilj osposobiti i educirati dermatologe o nemelanomskim tumorima kože te podići svijest, informirati i prevenirati kroz programe za učitelje, roditelje i učenike. Od 2013. Eau Thermale Avène dio je ekskluzivnog, dugotrajnog partnerstva s Europskom zakladom za borbu protiv raka kože i podupire njezine akcije u borbi protiv raka kože, koje se temelje na dva glavna stupa:

Prevencija Putem edukativnih misija u školama i vrtićima, SunPass edukativni alati i informativni letci upozoravaju javnost na štetnost sunca i dobre navike koje treba usvojiti od malih nogu.

Obuka Kroz obuku liječnika i dermatologa u otkrivanju, dijagnozi i liječenju raka kože uz podršku svake europske podružnice Eau Thermale Avène.

Eau Thermale Avène partnerstvo s udrugom Euromelanoma

Eau Thermale Avène partner je i Euromelanoma, udruge čiji je cilj promicanje i dijeljenje informacija o prevenciji, ranoj dijagnozi i liječenju raka kože. Od svog osnivanja 1999. godine u Belgiji, Euromelanoma je narasla do točke u kojoj sada djeluje u čak 39 zemalja. Ovu udrugu vodi mreža europskih dermatologa kojima predsjeda Véronique Del Marmol. Sve njene inicijative usmjerene su trima ključnim publikama: opću javnost, znanstvenu zajednicu te stvaratelje europskih i nacionalnih politika.

  • Za javnost, putem mrežne stranice udruge Euromelanoma i godišnje kampanje podizanja svijesti javnosti, Euromelanoma promiče razumijevanje raka kože, njegovu prevenciju, rano otkrivanje i liječenje. Vrhunac ovih aktivnosti su pregledi za javnost na godišnji dan pregleda za rano otkrivanje melanoma. Do danas je više od 600.000 ljudi besplatno pregledalo svoju kožu.
  • Za dermatologe i širu zdravstvenu zajednicu, Euromelanoma redovito dijeli znanje i najbolju praksu putem znanstvenih publikacija kako bi se poboljšala skrb za bolesnike koji su oboljeli od raka kože.
  • Za vlade, Euromelanoma organizira posebne događaje kako bi osigurala da je liječenje raka kože u potpunosti prepoznato i podržano u zdravstvenim sustavima i politikama. 

Eau Thermale Avène sudjeluje u osmišljavanju godišnjih kampanja udruge Euromelanoma i potiče podružnice na sudjelovanje u stvaranju zdravog natjecanja među zemljama i dijeljenju lokalnih inicijativa. U Bugarskoj su 2019. godine, na primjer, naša podružnica i Euromelanoma vodili kampanju podizanja svijesti o raku kože sa studentima farmacije na ulicama Varne. O inicijativi se naširoko izvještavalo u lokalnom tisku. 

 

Back to top